สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 27/09/2017
ปรับปรุง 20/01/2022
สถิติผู้เข้าชม 233250
Page Views 380714
 

สายด่วนปลัดอบต. 081-3771485

เชิญชวนการเลือกตั้ง

เชิญชวนการเลือกตั้ง

เปิดรับลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เปิดรับลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ปฏิทินการเลือกตั้ง อบต.

ปฏิทินการเลือกตั้ง อบต.

การเฝ้าระวังสู้ภัยโควิคโดยชุมชน

การเฝ้าระวังสู้ภัยโควิคโดยชุมชน

9 วิธีลดใช้ถุงพลาสติก

9 วิธีลดใช้ถุงพลาสติก

วิธีการกำจัดลูกนำ้และยุงลาย

วิธีการกำจัดลูกนำ้และยุงลาย

มารู้จักไอโอดีนกันดีกว่า

มารู้จักไอโอดีนกันดีกว่า

Example Frame
ข่าวประชาสัมพันธ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลาร้าแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลาร้า (17 ม.ค. 2565 | อ่าน 1 ครั้ง)
แผ่นพับประชาสัมพันธ์ รณรงค์ NO GIFT POLICY งดการให้ ไม่รับของขวัญ/กระเช้า ในช่วงเทศกาลหรือโอกาสอื่นใด (17 ม.ค. 2565 | อ่าน 7 ครั้ง)
การประกาศเจตนารมณ์ "NO GIFT POLICY" (14 ม.ค. 2565 | อ่าน 22 ครั้ง)
การประชุมมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ทางหลวงหมายเลข ๓๐๗๖ (13 ม.ค. 2565 | อ่าน 12 ครั้ง)
ประกาศเกียรติคุณองค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่นระดับจังหวัด (13 ม.ค. 2565 | อ่าน 3 ครั้ง)
การอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งฯ ในการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต. และนายก อบต. (26 พ.ย. 2564 | อ่าน 29 ครั้ง)
การช่วยเหลือเยียวยาคนพิการทางการมองเห็น ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) (08 พ.ย. 2564 | อ่าน 55 ครั้ง)
การประชุมพบปะและมอบนโยบายการดำเนินงานสภาเด็กและเยาวชนอำเภอบ้านสร้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (29 ต.ค. 2564 | อ่าน 60 ครั้ง)
การจัดการขยะติดเชื้อ (Home Isolation) (26 ต.ค. 2564 | อ่าน 177 ครั้ง)
การแต่งตั้งตัวแทนผู้สมัครประจำที่เลือกตั้ง (26 ต.ค. 2564 | อ่าน 1670 ครั้ง)
 
ประกาศ
ประกาศ นโยบายการสร้างวัฒนธรรมองค์กร งดรับของขวัญ/กระเช้าในช่วงเทศกาลหรือโอกาสอื่นใด “NO GIFT POLICY” (17 ม.ค. 2565 | อ่าน 0 ครั้ง)
ประกาศ เรื่องบัญชีรายชือผู้ขอรับเงินเบีัยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ในเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2564) (21 ธ.ค. 2564 | อ่าน 23 ครั้ง)
ประกาศ รายงานผลการปฏิบัติงาน ตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลาร้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (07 ธ.ค. 2564 | อ่าน 30 ครั้ง)
ประกาศ รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลาร้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึง กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔) (07 ธ.ค. 2564 | อ่าน 34 ครั้ง)
ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้ขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 (ครั้งที่ 1) (02 ธ.ค. 2564 | อ่าน 26 ครั้ง)
ประกาศ เรื่องการรับลงทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (10 ต.ค. 2564 | อ่าน 24 ครั้ง)
ประกาศ ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลาร้า (ส.ถ.๑/๑) (06 ต.ค. 2564 | อ่าน 72 ครั้ง)
ประกาศ ให้มีการเลือกตั้งนายก อบต. (ผ.ถ.๑/๑) (06 ต.ค. 2564 | อ่าน 97 ครั้ง)
ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (01 ต.ค. 2564 | อ่าน 82 ครั้ง)
ประกาศ ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) (19 ส.ค. 2564 | อ่าน 83 ครั้ง)
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ทีได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2564 ถึงเดือนธันวาคม 2564 (05 ม.ค. 2565 | อ่าน 0 ครั้ง)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ทีไ่ด้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎกาคม 2564 ถึงเดือนกันยายน 2564) (18 ต.ค. 2564 | อ่าน 47 ครั้ง)
ประกาศผลผู้เชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน2564-เดือนมิถุนายน25634) (06 ก.ค. 2564 | อ่าน 109 ครั้ง)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลาร้า ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายวรากร กิจดี - บ้านนายสุเทพ วัฒนพันธ์ หมู่ที่ 4 ตำบลบางขาม อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี (10 ก.พ. 2564 | อ่าน 281 ครั้ง)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลาร้า ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบางไผ่สัก ม.5 ตำบลบางขาม อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี (10 ก.พ. 2564 | อ่าน 268 ครั้ง)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลาร้า ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางน้ำฝน กันทากาศ หมู่ที่ 3 - หมู่ที่ 6 ตำบลบางปลาร้า อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี (10 ก.พ. 2564 | อ่าน 259 ครั้ง)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลาร้า ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ปจ.ถ 40-003 สายกระทุ่มแพ้ว หมู่ที่ 2,4 บ้านกระทุ่มแพ้ว-นาฝุ่น ตำบลกระทุ่มแพ้ว อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี (03 ก.พ. 2564 | อ่าน 287 ครั้ง)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ปจ.ถ.40-003 สายกระทุ่มแพ้ว หมู่ที่ 2,4 บ้านกระทุ่มแพ้ว-นาฝุ่น ต.กระทุ่มแพ้ว อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี (03 ก.พ. 2564 | อ่าน 234 ครั้ง)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบคลองส่งน้ำวังขอน ม.3 ตำบลบางขาม อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี (21 ม.ค. 2564 | อ่าน 370 ครั้ง)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางฉิ่ม เปรื่องปราชญ์-บ้านนายลมโชย แหลมผึ้ง ม.6 ตำบลบางขาม อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี (21 ม.ค. 2564 | อ่าน 330 ครั้ง)
 
 
ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง(eGP)
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศภายในสำนักงาน จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 ธ.ค. 2564) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
จ้างเหมาเช่าเต๊นท์เพื่อใช้ในการส่งมอบ-รับวัสดุการเลือกตั้งและประจำหน่วยเลือกตั้ง จำนวน ๗ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23 พ.ย. 2564) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
 
เว็บบอร์ด
 หัวข้อ โพสโดย วันที่โพส
เกมมาแรง พวาน 20 ม.ค. 2565
ลอง ฟ้า 20 ม.ค. 2565
สล็อตแตกง่าย น้องตั้ม 20 ม.ค. 2565
เว็บไซต์ที่มาแรงที่สุด ethanwick 19 ม.ค. 2565
มาแรงในตอนนี้ กัน 19 ม.ค. 2565
สล็อตแตกง่าย เล่นได้จ่ายเงินจริง ทันที wuttiwat 18 ม.ค. 2565
เวลานี้ พัน 17 ม.ค. 2565
ต้องที่นี้ที่เดียว กากา 17 ม.ค. 2565
ผงโกโก้แท้ ราคาถูก แต่อัดแน่นไปด้วยรสชาติอร่อย จากโรงคั่วโกโก้เชียงราย ผงโกโก้แท้ ราคาถูก 16 ม.ค. 2565
10 วิธี เพิ่มบุญให้ตัวเอง กับ "บุญกิริยาวัตถุ 10" Speed News 16 ม.ค. 2565
 

    มกราคม 2565   
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     
ปฏิทินกิจกรรม
ไม่พบข้อมูล
แบสำรวจความคิดเห็น
การสำรวจความพึ่งพอใจของผู้สูงอายุที่มีต่อระบบการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
มีความพึ่งพอใจมาก
มีความพึ่งพอใจปานกลาง
มีความพึ่งพอใจน้อย
ดูผลโหวด
 
ทีวีช่อง 3 ทีวีช่อง 5 ทีวีช่อง 7
ทีวีช่อง อสมท. ทีวีช่อง สทท. ทีวีช่อง Thai PBS