สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 27/09/2017
ปรับปรุง 28/11/2021
สถิติผู้เข้าชม 194692
Page Views 317955
 

สายด่วนปลัดอบต. 081-3771485

เชิญชวนการเลือกตั้ง

เชิญชวนการเลือกตั้ง

เปิดรับลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เปิดรับลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ปฏิทินการเลือกตั้ง อบต.

ปฏิทินการเลือกตั้ง อบต.

การเฝ้าระวังสู้ภัยโควิคโดยชุมชน

การเฝ้าระวังสู้ภัยโควิคโดยชุมชน

9 วิธีลดใช้ถุงพลาสติก

9 วิธีลดใช้ถุงพลาสติก

วิธีการกำจัดลูกนำ้และยุงลาย

วิธีการกำจัดลูกนำ้และยุงลาย

มารู้จักไอโอดีนกันดีกว่า

มารู้จักไอโอดีนกันดีกว่า

Example Frame
ข่าวประชาสัมพันธ์
การช่วยเหลือเยียวยาคนพิการทางการมองเห็น ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) (08 พ.ย. 2564 | อ่าน 5 ครั้ง)
การประชุมพบปะและมอบนโยบายการดำเนินงานสภาเด็กและเยาวชนอำเภอบ้านสร้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (29 ต.ค. 2564 | อ่าน 5 ครั้ง)
การจัดการขยะติดเชื้อ (Home Isolation) (26 ต.ค. 2564 | อ่าน 26 ครั้ง)
การแต่งตั้งตัวแทนผู้สมัครประจำที่เลือกตั้ง (26 ต.ค. 2564 | อ่าน 71 ครั้ง)
ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลาร้า (22 ต.ค. 2564 | อ่าน 37 ครั้ง)
ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลาร้า (22 ต.ค. 2564 | อ่าน 63 ครั้ง)
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดปราจีนบุรี มอบสื่อประชาสัมพันธ์ให้แก่ศูนย์ยุติธรรมตำบลบางปลาร้า (19 ต.ค. 2564 | อ่าน 19 ครั้ง)
ประชาสัมพันธ์แบบท้ายระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงฯ (11 ต.ค. 2564 | อ่าน 27 ครั้ง)
การรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรืผู้บริหารท้องถิ่น (11 ต.ค. 2564 | อ่าน 41 ครั้ง)
ข่าวประชาสัมพันธ์การรับสมัครการเลือกตั้ง (09 ต.ค. 2564 | อ่าน 25 ครั้ง)
 
ประกาศ
ประกาศ ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลาร้า (ส.ถ.๑/๑) (06 ต.ค. 2564 | อ่าน 22 ครั้ง)
ประกาศ ให้มีการเลือกตั้งนายก อบต. (ผ.ถ.๑/๑) (06 ต.ค. 2564 | อ่าน 30 ครั้ง)
ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (01 ต.ค. 2564 | อ่าน 22 ครั้ง)
ประกาศ ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) (19 ส.ค. 2564 | อ่าน 24 ครั้ง)
ประกาศ ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (18 ส.ค. 2564 | อ่าน 26 ครั้ง)
ประกาศผลผู้เชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน2564-เดือนมิถุนายน2564) (06 ก.ค. 2564 | อ่าน 23 ครั้ง)
ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี ๒๕๖๔ (26 เม.ย. 2564 | อ่าน 77 ครั้ง)
ประกาศ รายชื่อประชาชนผู้ประสบภัยที่ได้รับการช่วยเหลือ ครั้งที่ ๓ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (23 เม.ย. 2564 | อ่าน 28 ครั้ง)
ประกาศผลผู้เชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม2564-เดือนมีนาคม2564) (05 เม.ย. 2564 | อ่าน 161 ครั้ง)
ประกาศ การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารราชการ (31 มี.ค. 2564 | อ่าน 63 ครั้ง)
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ทีไ่ด้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎกาคม 2564 ถึงเดือนกันยายน 2564) (18 ต.ค. 2564 | อ่าน 21 ครั้ง)
ประกาศผลผู้เชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน2564-เดือนมิถุนายน25634) (06 ก.ค. 2564 | อ่าน 62 ครั้ง)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลาร้า ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายวรากร กิจดี - บ้านนายสุเทพ วัฒนพันธ์ หมู่ที่ 4 ตำบลบางขาม อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี (10 ก.พ. 2564 | อ่าน 231 ครั้ง)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลาร้า ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบางไผ่สัก ม.5 ตำบลบางขาม อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี (10 ก.พ. 2564 | อ่าน 203 ครั้ง)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลาร้า ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางน้ำฝน กันทากาศ หมู่ที่ 3 - หมู่ที่ 6 ตำบลบางปลาร้า อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี (10 ก.พ. 2564 | อ่าน 212 ครั้ง)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลาร้า ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ปจ.ถ 40-003 สายกระทุ่มแพ้ว หมู่ที่ 2,4 บ้านกระทุ่มแพ้ว-นาฝุ่น ตำบลกระทุ่มแพ้ว อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี (03 ก.พ. 2564 | อ่าน 217 ครั้ง)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ปจ.ถ.40-003 สายกระทุ่มแพ้ว หมู่ที่ 2,4 บ้านกระทุ่มแพ้ว-นาฝุ่น ต.กระทุ่มแพ้ว อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี (03 ก.พ. 2564 | อ่าน 181 ครั้ง)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบคลองส่งน้ำวังขอน ม.3 ตำบลบางขาม อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี (21 ม.ค. 2564 | อ่าน 306 ครั้ง)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางฉิ่ม เปรื่องปราชญ์-บ้านนายลมโชย แหลมผึ้ง ม.6 ตำบลบางขาม อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี (21 ม.ค. 2564 | อ่าน 286 ครั้ง)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบคลองส่งน้ำวังขอน หมู่ที่ 3 ต.บางขาม อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี (19 ม.ค. 2564 | อ่าน 279 ครั้ง)
 
 
ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง(eGP)
จ้างเหมาเช่าเต๊นท์เพื่อใช้ในการส่งมอบ-รับวัสดุการเลือกตั้งและประจำหน่วยเลือกตั้ง จำนวน ๗ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23 พ.ย. 2564) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
 
เว็บบอร์ด
 หัวข้อ โพสโดย วันที่โพส
7 สัญญาณเตือนก่อนเรา “หลับใน” ดูฟรีครับ 26 พ.ย. 2564
If we love something รนินทร์ 19 พ.ย. 2564
สนุกกับเว็บไซต์ดีๆ ได้ทุกเวลา ethanwick 19 พ.ย. 2564
เว็บนี้อย่างสนุก ethanwick 13 พ.ย. 2564
pgslottruewallet.com สล็อตเล่นง่าย กำไรดี บวกทุกวัน pgslottruewallet 13 พ.ย. 2564
ชิงช้าเหล็กราคาถูก, เครื่องเล่นสนาม ราคาส่ง ติดต่อ คุณบอย 081-9123486 ส่งฟรีทั่วไทย ติดต่อ คุณบอย 081-9123486 ส่งฟรีทั่วไทย 12 พ.ย. 2564
ออกกำลังกาย Art123456 06 พ.ย. 2564
The Blisz สาทร-จรัญ35 ทาวน์โฮม 3 ชั้นครึ่ง บนทำเลทอง jeng 29 ต.ค. 2564
ฝึกอ่าน นนทนัท 23 ต.ค. 2564
รับประกันจะสนุกมากๆ ethanwick 21 ต.ค. 2564
 

    พฤศจิกายน 2564   
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930    
ปฏิทินกิจกรรม
ไม่พบข้อมูล
แบสำรวจความคิดเห็น
การสำรวจความพึ่งพอใจของผู้สูงอายุที่มีต่อระบบการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
มีความพึ่งพอใจมาก
มีความพึ่งพอใจปานกลาง
มีความพึ่งพอใจน้อย
ดูผลโหวด
 
ทีวีช่อง 3 ทีวีช่อง 5 ทีวีช่อง 7
ทีวีช่อง อสมท. ทีวีช่อง สทท. ทีวีช่อง Thai PBS