สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 27/09/2017
ปรับปรุง 27/05/2022
สถิติผู้เข้าชม 371224
Page Views 550414
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ประกาศ นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางปลาร้า
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 74 KB
ประกาศ ประมวลจริยธรรมของข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลบางปลาร้า
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 53.5 KB
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี 
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 211.5 KB
ประกาศ ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล   ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 106.5 KB
ประกาศ ค่านิยมหลักและวัฒนธรรมองค์กรขององค์การบริหารส่วนตำบลบางปลาร้า

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 59.5 KB