สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 27/09/2017
ปรับปรุง 28/11/2021
สถิติผู้เข้าชม 194580
Page Views 317833
 
สถิติ
สถิติเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 154.5 KB
สถิติผู้เข้าใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ 
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 39.5 KB
สถิติการมาติดต่อเรื่องการลงทะเบียนเด็กแรกเกิด
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 79.18 KB
สถิติการให้บริการน้ำอุปโภค บริโภค

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 57 KB
สถิติการอนุญาตก่อสร้าง/ดัดแปลง/รื้อถอนอาคารฯ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 176 KB
สถิติการให้บริการยื่นคำขอรับเงินสงเคราะห์ในการจัดการทำศพตามประเพณี 
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 29 KB
สถิติการมาติดต่อเรื่องการขอขึ้นทะเบียนผู้พิการ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 75.41 KB
สถิติการมาติดต่อเรื่องการขอขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 145 KB
สถิติการมาติดต่อเรื่องการขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 144 KB
สถิติการมาติดต่อเรื่องทำสัญญาซื้อ สัญญาจ้าง ในพื้นที่ตำบลบางปลาร้า
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 467.15 KB
สถิติการมาติดต่อเรื่องผู้มาติดต่อรับเช็ค ในพื้นที่ตำบลบางปลาร้า

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 466.74 KB