สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 27/09/2017
ปรับปรุง 27/05/2022
สถิติผู้เข้าชม 371116
Page Views 550290
 
สถิติ
สถิติเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 155 KB
สถิติผู้เข้าใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ 
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 138 KB
สถิติการมาติดต่อเรื่องการลงทะเบียนเด็กแรกเกิด
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 98.32 KB
สถิติการให้บริการน้ำอุปโภค บริโภค

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 172 KB
สถิติการให้บริการยื่นคำขอรับเงินสงเคราะห์ในการจัดการทำศพตามประเพณี 
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 214 KB
สถิติการมาติดต่อเรื่องการขอขึ้นทะเบียนผู้พิการ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 143.5 KB
สถิติการมาติดต่อเรื่องการขอขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 244.5 KB
สถิติการมาติดต่อเรื่องการขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 243 KB
สถิติการมาติดต่อเรื่องทำสัญญาซื้อ สัญญาจ้าง ในพื้นที่ตำบลบางปลาร้า
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 511.5 KB
สถิติการมาติดต่อเรื่องผู้มาติดต่อรับเช็ค ในพื้นที่ตำบลบางปลาร้า

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 511 KB
สถิติการให้บริการ การขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 157.5 KB
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 58.68 KB