สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 27/09/2017
ปรับปรุง 27/05/2022
สถิติผู้เข้าชม 371202
Page Views 550390
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.24 MB

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) การแก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 842.49 KB

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.39 MB

คำสั่ง แต่งตั้งกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลาร้า
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 419 KB
คำสั่ง แต่งตั้งกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลาร้า
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 408.5 KB