สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 27/09/2017
ปรับปรุง 28/11/2021
สถิติผู้เข้าชม 194648
Page Views 317909
 
รายงานผลเรื่องการร้องทุกข์ ร้องเรียน
รายงานผลการดำเนินงานของศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๑  
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 170 KB
บันทึกข้อความสรุปรายงานการบริการรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน ประชาชนที่มารับบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลบางปลาร้า ประจำปี ๒๕๖๓ (๑ มกราคม ๒๕๖๓-๓๐ เมษายน ๒๕๖๓)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 116.85 KB

รายงานผลการร้องทุกข์ ร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
 
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 164.5 KB
ประกาศ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแนวทาง ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน ปี ๒๕๖๑
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 167.5 KB
ประกาศ รายงานผลการร้องทุกข์ ร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 173 KB
ประกาศ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแนวทาง ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน ปี ๒๕๖๓ (๑ มกราคม ๒๕๖๓-๓๐ เมษายน ๒๕๖๓) 
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 137.11 KB

บันทึก สรุปรายงานการบริการรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน ประชาชนที่มารับบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลบางปลาร้า  ประจำปี ๒๕๖๒ 
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 159.5 KB
ประกาศ รายงานผลการดำเนินงานของศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 216 KB