สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 27/09/2017
ปรับปรุง 28/11/2021
สถิติผู้เข้าชม 194723
Page Views 317987
 
คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือหรือประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลบางปลาร้า

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 202.5 KB
คู่มือการใช้ทรัพย์สินทางราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลบางปลาร้า

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 174.5 KB
คู่มือการปฏิบัติงานนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 443 KB
คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตฯ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 183 KB
คู่มือปฏิบัติงานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.82 MB
คู่มือการปฏิบัติงานนักทรัพยากรบุคคล

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 778.76 KB
คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.17 MB

คู่มือการปฏิบัติงานทะเบียนประวัติข้าราชการฯ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 200.67 KB