สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 27/09/2017
ปรับปรุง 28/11/2021
สถิติผู้เข้าชม 194615
Page Views 317868
 
แผนพัฒนาบุคลากร
แผนการดำเนินงานตามโครงการโครงการสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน(Healthy Work Place) องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลาร้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 119 KB
แผนปฏิบัติการเสริมสร้างความผาสุก ความผูกพัน ความพึงพอใจ และแรงจูงใจในการทำงานของพนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลาร้า 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 611 KB
แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 386.94 KB

ประกาศ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 42.38 KB