สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 27/09/2017
ปรับปรุง 27/05/2022
สถิติผู้เข้าชม 371144
Page Views 550329
 
คู่มือ/มาตรฐานการให้บริการ
ประกาศ การจัดทำคู่มือประชาชน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1005.56 KB

การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 220.65 KB

การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.28 MB

การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 168.86 KB

การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 131.22 KB

การรับชำระภาษีป้าย
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.24 MB

การแจ้งถมดิน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 231.82 KB

การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา ๒๑
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.86 MB

การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.66 MB

คู่มือประชาชน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.01 MB

ขั้นตอนการขอจดทะเบียนพาณิชย์
 
  
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 271.72 KB
ขั้นตอนการขอรับข้อมูลข่าวสาร (กรณีข้อมูลทั่วไป)
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 240.44 KB
ขั้นตอนการร้องเรียน/ร้องทุกข์
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 258.55 KB
ขั้นตอนการยื่นขอรับการสนับสนุนน้ำเพื่อการอุปโภค
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 244.85 KB
ขั้นตอนการชำระภาษี
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 220.81 KB
แผนภูมิการจัดเก็บภาษี
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 226.98 KB
ขั้นตอนการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 276.79 KB
ขั้นตอนการขออนุญาตดัดแปลงอาคาร
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 296.25 KB
ขั้นตอนขออนุญาตรื้อถอนอาคาร
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 300.22 KB
ขั้นตอนช่วยเหลือสาธารณภัย
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 224.93 KB
ขั้นตอนการขอใช้อินเตอ์เน็ต
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 46.09 KB