สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 27/09/2017
ปรับปรุง 28/11/2021
สถิติผู้เข้าชม 194597
Page Views 317850
 
คู่มือ/มาตรฐานการให้บริการ
ประกาศ การจัดทำคู่มือประชาชน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1005.56 KB

การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 220.65 KB

การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.28 MB

การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 168.86 KB

การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 131.22 KB

การรับชำระภาษีป้าย
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.24 MB

การแจ้งถมดิน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 231.82 KB

การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา ๒๑
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.86 MB

การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.66 MB