สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 27/09/2017
ปรับปรุง 28/11/2021
สถิติผู้เข้าชม 194658
Page Views 317920
 
ภาพกิจกรรม
การประชุมเพื่อพิจารณาการช่วยเหลือประชาชนของ อบต.บางปลาร้า
การประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของ อบต. บางปลาร้า เมื่อวันศุกร์ ที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลาร้า เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนและแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในพื้นที่  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และแก้ไขเพิ่มเติม โดยมีประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสาธารณภัยในพื้นที่มาขอรับความช่วยเหลือต่อองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลาร้า จำนวน ๕ ราย ดังนี้

ผู้ประสบภัยประเภทภัย วาตภัย วันที่เกิดภัย  ๖  พฤศจิกายน  ๒๕๖๔                                                                                       

๑. นายสุรสิทธิ์  ใจเอื้อ  ๓๖/๑ หมู่ที่ ๓ ตำบลบางขาม อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี งบประมาณ  ๑,๕๐๐.๐๐ บาท (เสียหายบางส่วน)

๒. นายสมหมาย  พรมวงษ์  ๒๑/๑ หมู่ที่ ๓ ตำบลบางขาม อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี งบประมาณ ๑๓,๕๐๐.๐๐ บาท  (เสียหายบางส่วน)

๓. นายครรชิต  หอมชิต  ๒๐/๓ หมู่ที่ ๓ ตำบลบางขาม อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี งบประมาณ ๑,๕๐๐.๐๐ บาท  (เสียหายบางส่วน)

๔. นางเตือนใจ  จาบกุล  ๑๖/๕  หมู่ที่ ๒ ตำบลบางขาม อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี งบประมาณ ๒,๘๐๐.๐๐ บาท  (เสียหายบางส่วน)

๕. นายมนูญ  ยันทำ  ๑๖  หมู่ที่ ๒ ตำบลบางขาม อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี งบประมาณ ๔,๗๐๐.๐๐ บาท   (เสียหายบางส่วน)โพสเมื่อ : 19 พ.ย. 2564,00:00   อ่าน 10 ครั้ง