สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 27/09/2017
ปรับปรุง 20/01/2022
สถิติผู้เข้าชม 233229
Page Views 380688
 
ภาพกิจกรรม
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลาร้า ครั้งแรก
เมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายเกรียงไกร ปัญญาพงศธร นายอำเภอบ้านสร้าง ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ครั้งแรก พร้อมด้วยนายสหะ ตุลานนท์ ปลัดอำเภอ และนายวิฑูรย์ จุลวงษ์ หน.ท้องถิ่นอำเถอ ตามนัยมาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๓ วรรคสอง พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. ๒๕๖๒ และข้อ ๖ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ (แก้ไขเพิ่มเติม)พ.ศ. ๒๕๕๔ ในการประชุมนี้มติที่ประชุมเลือกนางเอ็นดู เจริญครองสกุล เป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลาร้า และนายสมยศ มนต์อ่อน เป็นรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลาร้า
 
โพสเมื่อ : 04 ม.ค. 2565,00:00   อ่าน 42 ครั้ง