สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 27/09/2017
ปรับปรุง 27/05/2022
สถิติผู้เข้าชม 371145
Page Views 550330
 
ภาพกิจกรรม
การประชุมซักซ้อมการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนฯ

วันอังคาร ที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๕  เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.  นางเจริญศรี  บุญธรรมเจริญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลาร้า และนายวัชราวุธ  นาคจรูญ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เข้าร่วมการประชุมซักซ้อมการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) จังหวัดปราจีนบุรี  

     ทั้งนี้ ได้รับมอบนโยบายการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับการปฏิบัติงานในระดับพื้นที่ ๕ มิติ ได้แก่ มิติด้านสุขภาพ มิติด้านความเป็นอยู่ มิติด้านการศึกษา มิติด้านรายได้ และมิติด้านการเข้าถึงบริการภาครัฐ  รวมไปถึง การเตรียมความพร้อมการแก้ไขปัญหาอัคคีภัย อุทกภัย และการสำรวจและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยมี ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลเมือง เทศบาลตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่ ๗ อำเภอ เข้าร่วมซักซ้อมการขับเคลื่อนฯ  ณ ห้องประชุม ๔๐๓ (ทวารวดี)  ชั้น ๔  ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี

โพสเมื่อ : 19 เม.ย. 2565,00:00   อ่าน 49 ครั้ง