สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 27/09/2017
ปรับปรุง 27/05/2022
สถิติผู้เข้าชม 371133
Page Views 550315
 
ภาพกิจกรรม
การประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน
วันพุธที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายประสิทธิ์ รอดพันธ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลาร้า และนางวันเพ็ญ เข็มเพ็ชร เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลาร้า เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อำเภอบ้านสร้าง (ศจพ.อ.) โดยมี นายเสฏฐวุฒิ วงศ์เลอวุฒิ นายอำเภอบ้านสร้าง/ประธานกรรมการ ศจพ.อ.บ้านสร้าง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อำเภอบ้านสร้าง (ศจพ.อ.) เพื่อติดตามการดำเนินงาน และการจัดทำแผนครัวเรือน (แบบ ศจพ.๔) ซึ่งเป็นการนำข้อมูล ที่ทีมพี่เลี้ยงลงพื้นที่ไปเก็บข้อมูลตามแบบ ศจพ.๓ แล้วมาวิเคราะห์และหาแนวทางแก้ไข โดยจำแนกเป็นรายโครงการ/กิจกรรมในระดับตำบล เพื่อนำมารวบรวมเป็นภาพรวมของอำเภอบ้านสร้างต่อไป ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านสร้าง (ชั้น ๒)
โพสเมื่อ : 27 เม.ย. 2565,00:00   อ่าน 39 ครั้ง