สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 27/09/2017
ปรับปรุง 27/05/2022
สถิติผู้เข้าชม 371241
Page Views 550437
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง แบบ บก.01 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบางไผ่สัก หมู่ที่ 3 - 5 ตำบลบางขาม อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี ( (03 พ.ค. 2565 | อ่าน 28 ครั้ง))
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลาร้า เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบางไผ่สัก หมู่ที่ 3 - 5 ตำบลบางขาม อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( (03 พ.ค. 2565 | อ่าน 26 ครั้ง))
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลาร้า เรื่อง ประกวดราคาาจ้างก่อสร้างโรงเก็บรถยนต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( (01 เม.ย. 2565 | อ่าน 51 ครั้ง))
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโรงเก็บรถยนต์ (แบบ บก.01) ( (28 มี.ค. 2565 | อ่าน 56 ครั้ง))
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังวัดสมบูรณ์ทรัพย์ บ้านบึงบางขาม-บ้านบางขาม หฒุ่ที่6-หมู่ที่5 ตำบลบางขาม อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี ( (04 มี.ค. 2565 | อ่าน 92 ครั้ง))
ประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังวัดสมบูรณ์ทรัพย์ บ้านบึงบางขาม-บ้านบางขาม หมู่ที่ 6-หมู่ที่ 5 ตำบลบางขาม อำเภอบ้านสร้าง จังหวดัปราจีนบุรี ( (24 ก.พ. 2565 | อ่าน 94 ครั้ง))
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังวัดสมบูรณ์ทรัพย์ บ้านบึงบางขาม-บ้านบางขาม หมู่ที่ 6-หมู่ที่ 5 ตำบลบางขาม อำเภอบ้านสร้าง จังหวดัปราจีนบุรี ( (23 ก.พ. 2565 | อ่าน 135 ครั้ง))
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ทีได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2564 ถึงเดือนธันวาคม 2564 ( (05 ม.ค. 2565 | อ่าน 157 ครั้ง))
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ทีไ่ด้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎกาคม 2564 ถึงเดือนกันยายน 2564) ( (18 ต.ค. 2564 | อ่าน 191 ครั้ง))
ประกาศผลผู้เชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน2564-เดือนมิถุนายน25634) ( (06 ก.ค. 2564 | อ่าน 326 ครั้ง))
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลาร้า ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายวรากร กิจดี - บ้านนายสุเทพ วัฒนพันธ์ หมู่ที่ 4 ตำบลบางขาม อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี ( (10 ก.พ. 2564 | อ่าน 536 ครั้ง))
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลาร้า ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบางไผ่สัก ม.5 ตำบลบางขาม อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี ( (10 ก.พ. 2564 | อ่าน 533 ครั้ง))
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลาร้า ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางน้ำฝน กันทากาศ หมู่ที่ 3 - หมู่ที่ 6 ตำบลบางปลาร้า อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี ( (10 ก.พ. 2564 | อ่าน 463 ครั้ง))
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลาร้า ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ปจ.ถ 40-003 สายกระทุ่มแพ้ว หมู่ที่ 2,4 บ้านกระทุ่มแพ้ว-นาฝุ่น ตำบลกระทุ่มแพ้ว อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี ( (03 ก.พ. 2564 | อ่าน 558 ครั้ง))
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ปจ.ถ.40-003 สายกระทุ่มแพ้ว หมู่ที่ 2,4 บ้านกระทุ่มแพ้ว-นาฝุ่น ต.กระทุ่มแพ้ว อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี ( (03 ก.พ. 2564 | อ่าน 407 ครั้ง))
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบคลองส่งน้ำวังขอน ม.3 ตำบลบางขาม อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี ( (21 ม.ค. 2564 | อ่าน 585 ครั้ง))
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางฉิ่ม เปรื่องปราชญ์-บ้านนายลมโชย แหลมผึ้ง ม.6 ตำบลบางขาม อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี ( (21 ม.ค. 2564 | อ่าน 507 ครั้ง))
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบคลองส่งน้ำวังขอน หมู่ที่ 3 ต.บางขาม อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี ( (19 ม.ค. 2564 | อ่าน 446 ครั้ง))
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางฉิ้ม เปรื่องปราชญ์ - บ้านนายลมโชย แหลมผึ้ง หมู่ที่ 6 ต.บางขาม อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี ( (19 ม.ค. 2564 | อ่าน 396 ครั้ง))
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณทีได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมากำจัดวัชพืชด้วยเครื่องจักร คลองชวดช้างตาย หมูที่ 4 ตำบลบางขาม - หมู่ที่ 2 ต.บางปลาร้า อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี ( (19 ม.ค. 2564 | อ่าน 369 ครั้ง))