สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 27/09/2017
ปรับปรุง 28/11/2021
สถิติผู้เข้าชม 194688
Page Views 317951
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ทีไ่ด้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎกาคม 2564 ถึงเดือนกันยายน 2564) ( (18 ต.ค. 2564 | อ่าน 27 ครั้ง))
ประกาศผลผู้เชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน2564-เดือนมิถุนายน25634) ( (06 ก.ค. 2564 | อ่าน 86 ครั้ง))
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลาร้า ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายวรากร กิจดี - บ้านนายสุเทพ วัฒนพันธ์ หมู่ที่ 4 ตำบลบางขาม อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี ( (10 ก.พ. 2564 | อ่าน 237 ครั้ง))
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลาร้า ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบางไผ่สัก ม.5 ตำบลบางขาม อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี ( (10 ก.พ. 2564 | อ่าน 228 ครั้ง))
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลาร้า ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางน้ำฝน กันทากาศ หมู่ที่ 3 - หมู่ที่ 6 ตำบลบางปลาร้า อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี ( (10 ก.พ. 2564 | อ่าน 231 ครั้ง))
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลาร้า ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ปจ.ถ 40-003 สายกระทุ่มแพ้ว หมู่ที่ 2,4 บ้านกระทุ่มแพ้ว-นาฝุ่น ตำบลกระทุ่มแพ้ว อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี ( (03 ก.พ. 2564 | อ่าน 237 ครั้ง))
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ปจ.ถ.40-003 สายกระทุ่มแพ้ว หมู่ที่ 2,4 บ้านกระทุ่มแพ้ว-นาฝุ่น ต.กระทุ่มแพ้ว อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี ( (03 ก.พ. 2564 | อ่าน 201 ครั้ง))
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบคลองส่งน้ำวังขอน ม.3 ตำบลบางขาม อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี ( (21 ม.ค. 2564 | อ่าน 325 ครั้ง))
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางฉิ่ม เปรื่องปราชญ์-บ้านนายลมโชย แหลมผึ้ง ม.6 ตำบลบางขาม อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี ( (21 ม.ค. 2564 | อ่าน 304 ครั้ง))
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบคลองส่งน้ำวังขอน หมู่ที่ 3 ต.บางขาม อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี ( (19 ม.ค. 2564 | อ่าน 301 ครั้ง))
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางฉิ้ม เปรื่องปราชญ์ - บ้านนายลมโชย แหลมผึ้ง หมู่ที่ 6 ต.บางขาม อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี ( (19 ม.ค. 2564 | อ่าน 279 ครั้ง))
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณทีได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมากำจัดวัชพืชด้วยเครื่องจักร คลองชวดช้างตาย หมูที่ 4 ตำบลบางขาม - หมู่ที่ 2 ต.บางปลาร้า อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี ( (19 ม.ค. 2564 | อ่าน 243 ครั้ง))
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณทีได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมากำจัดวัชพืชด้วยเครื่องจักร คลองบางไผ่สัก หมูที่ 4- หมู่ที่ 5 ต.บางขาม อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี ( (19 ม.ค. 2564 | อ่าน 60 ครั้ง))
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณทีได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมากำจัดวัชพืชด้วยเครื่องจักร คลองชวดอากาศ หมู่ที่ 3,6,8 ตำบลบางปลาร้า อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี ( (19 ม.ค. 2564 | อ่าน 70 ครั้ง))
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณทีได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างกำจัดวัชพืชด้วยเครื่องจักร คลองบางขาม หมู่ที่ 5 ตำบลบางขาม - หมู่ที่ 8 ตำบลบางปลาร้า อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี ( (19 ม.ค. 2564 | อ่าน 48 ครั้ง))
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณทีได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างกำจัดวัชพืชด้วยเครื่องจักร คลองสาธารณะคลองบางหลวง คลองบางพลวง ในเขตพื้นที่รับผิดชอบองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลาร้า ตำบลบางปลาร้า อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี ( (19 ม.ค. 2564 | อ่าน 56 ครั้ง))
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ม.5 ต.บางขาม - ฟาร์มหมู อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี ( (05 ม.ค. 2564 | อ่าน 113 ครั้ง))
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าโรงเรียนนิคมพัฒนา ม.6 ต.บางปลาร้า อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี ( (05 ม.ค. 2564 | อ่าน 36 ครั้ง))
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยชายคลองหน้าบ้านนายแก่น-คลองส่งน้ำ ม.6 ต.บางปลาร้า อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี ( (05 ม.ค. 2564 | อ่าน 36 ครั้ง))
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายชวดบางคา ม.7,4,3 ต.บางปลาร้า อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี ( (05 ม.ค. 2564 | อ่าน 29 ครั้ง))