สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 27/09/2017
ปรับปรุง 28/11/2021
สถิติผู้เข้าชม 194701
Page Views 317965
 
ประกาศ
ประกาศ ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลาร้า (ส.ถ.๑/๑) ( (06 ต.ค. 2564 | อ่าน 34 ครั้ง))
ประกาศ ให้มีการเลือกตั้งนายก อบต. (ผ.ถ.๑/๑) ( (06 ต.ค. 2564 | อ่าน 60 ครั้ง))
ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ( (01 ต.ค. 2564 | อ่าน 39 ครั้ง))
ประกาศ ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ( (19 ส.ค. 2564 | อ่าน 43 ครั้ง))
ประกาศ ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ( (18 ส.ค. 2564 | อ่าน 62 ครั้ง))
ประกาศผลผู้เชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน2564-เดือนมิถุนายน2564) ( (06 ก.ค. 2564 | อ่าน 38 ครั้ง))
ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี ๒๕๖๔ ( (26 เม.ย. 2564 | อ่าน 129 ครั้ง))
ประกาศ รายชื่อประชาชนผู้ประสบภัยที่ได้รับการช่วยเหลือ ครั้งที่ ๓ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ( (23 เม.ย. 2564 | อ่าน 39 ครั้ง))
ประกาศผลผู้เชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม2564-เดือนมีนาคม2564) ( (05 เม.ย. 2564 | อ่าน 197 ครั้ง))
ประกาศ การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารราชการ ( (31 มี.ค. 2564 | อ่าน 100 ครั้ง))
ประกาศ รายชื่อประชาชนผู้ประสบภัยที่ได้รับการช่วยเหลือ ครั้งที่ ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ( (30 มี.ค. 2564 | อ่าน 31 ครั้ง))
ประกาศ รายชื่อประชาชนผู้ประสบภัยที่ได้รับการช่วยเหลือ ครั้งที่ ๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ( (18 มี.ค. 2564 | อ่าน 77 ครั้ง))
ประกาศ รูปแบบการประชุมประชาคมท้องถิ่น (ประชาคมระดับตำบล) เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางปลาร้า ( (01 มี.ค. 2564 | อ่าน 181 ครั้ง))
ประกาศองค์การบริหา่รส่วนตำบลบางปลาร้า เรื่อง รายงานการประชุมที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลาร้า มีมติรับรอง (สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓) ( (15 ก.พ. 2564 | อ่าน 18 ครั้ง))
ประกาศองค์การบริหา่รส่วนตำบลบางปลาร้า เรื่อง ขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ( (10 ก.พ. 2564 | อ่าน 24 ครั้ง))
คำสั่ง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดูแลเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลาร้า ( (02 ก.พ. 2564 | อ่าน 32 ครั้ง))
ประกาศองค์การบริหา่รส่วนตำบลบางปลาร้า เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลาร้า สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔ ( (28 ม.ค. 2564 | อ่าน 20 ครั้ง))
ประกาศผลผู้เชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม2563-เดือนธันวาคม2563) ( (05 ม.ค. 2564 | อ่าน 133 ครั้ง))
ประกาศ รายงานผลการดำเนินงานของศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ( (04 ม.ค. 2564 | อ่าน 22 ครั้ง))
ประกาศองค์การบริหา่รส่วนตำบลบางปลาร้า เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลาร้า สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๓ ( (27 ธ.ค. 2563 | อ่าน 19 ครั้ง))