สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 27/09/2017
ปรับปรุง 27/05/2022
สถิติผู้เข้าชม 371275
Page Views 550473
 
สำนักปลัด

นายวัชราวุธ นาคจรูญ
ปลัด อบต.

นางสาวสาวิตรี ส่งแสง
หัวหน้าสำนักปลัด

นางกัญญาณัฐ ละมั่งทอง
นักทรัพยากรบุคคล

นางสาวสุนทรี ส่งแสง
นักพัฒนาชุมชน

นางสาววนิดา หอมชิด
นักวิชาการเกษตร

นางสาวสุกัญญา จันทร์สุข
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวปิยนันท์ วันนา
นิติกรปฏิบัติการ

นายเอกชัย วงษ์กำภู
ยาม

นางสาวดาวเรือง สาระกุล
พนักงานจ้างทั่วไป

นางสาวจิตรสิณี หอมชิต
พนักงานจ้างทั่วไป