สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 27/09/2017
ปรับปรุง 27/05/2022
สถิติผู้เข้าชม 371197
Page Views 550385
 
สำนักปลัด (งานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

นายยุทธศาสตร์ แสนโคตร
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นางนิราวรรณ แสงรักษ์
ครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวกัณทารี เกิดผล
ครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวอารีรัตน์ เอื้อนุกูล
ครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวรุ่งทิพย์ มีเนาว์
ครูผู้ดูแลเด็ก