สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 27/09/2017
ปรับปรุง 28/11/2021
สถิติผู้เข้าชม 194649
Page Views 317910
 
สำนักปลัด (งานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

นายยุทธศาสตร์ แสนโคตร
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นางนิราวรรณ แสงรักษ์
ครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวกัณทารี เกิดผล
ครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวอารีรัตน์ เอื้อนุกูล
ครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวรุ่งทิพย์ มีเนาว์
ครูผู้ดูแลเด็ก